Politechnika Gdańska zajęła 19. miejsce w Polsce w rankingu URAP w roku 2016/2017!

University Ranking by Academic Performance (URAP) tworzony jest od 2009 r. i obejmuje około 2000 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. Porównuje on 6 wskaźników uwzględniających jakość i liczbę publikacji naukowych oraz ich cytowania.

Źródło: /documents/10820/25273672/URAP%20wyniki%202016-2017