Dział Zarządzania Jakością | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Zarządzania Jakością

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

Głównymi obszarami działalności są:

  • Jakość kształcenia
  • Akredytacje i certyfikacje
  • Rankingi i konkursy projakościowe
  • Strategia HR4R PG (Excellence in Research)

DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji i rozwoju (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 38/2019 z 1 października 2019 r.).

Aktualności

Zobacz więcej
ACEEU logo

Rozpoczęcie procesu akredytacji ACEEU

Zobacz więcej
SR logo

PG wśród 10 polskich uczelni w rankingu szanghajskim 2021

Zobacz więcej
Perspektywy 2021 logo

Ranking Perspektywy 2021

Zobacz więcej
absolwenci

Losy zawodowe absolwentów