Dział Zarządzania Jakością | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Zarządzania Jakością

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

Głównymi obszarami działalności są:

  • Jakość kształcenia
  • Akredytacje i certyfikacje
  • Rankingi i konkursy projakościowe

DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji i rozwoju (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 38/2019 z 1 października 2019 r.).

Aktualności

Zobacz więcej
ACEEU Florence 2022

The 2022 ACEEU Stakeholders Forum

Zobacz więcej
logo

Pozytywna ocena kierunku Mechatronika na Wydziale IMiO

Zobacz więcej
Multirank

Najwyższe noty w 6. wskaźnikach rankingu U-Multirank dla PG

Zobacz więcej
Perspektywy 2022

Ranking Perspektywy 2022