dr hab. inż. Jacek Marszal

Email jacek.marszal@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 17, (58) 347 25 11
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacek.marszal

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Systemów Elektroniki Morskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 750
Numer telefonu (58) 347 17 17, (58) 347 25 11
Email jacek.marszal@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 750
Numer telefonu (58) 347 17 17, (58) 347 25 11

Notka biograficzna

Dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG  ukończył w roku 1977 studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w zakresie Aparatury Elektronicznej. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja, a w roku 2014  stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie. Jego specjalnością naukową jest hydroakustyka. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Hydroakustyki, przemianowywanym kolejno na Katedrę Akustyki i Katedrę Systemów Elektroniki Morskiej, której od roku 2015 jest kierownikiem. Jest autorem bądź współautorem ponad 180 publikacji naukowych, 10 patentów oraz licznych wdrożeń związanych głównie z doskonaleniem systemów sonarowych dla potrzeb Marynarki Wojennej RP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA) oraz European Acoustics Association (EAA), a od 2014 przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.