Zdolni z Pomorza | Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska

Kierownik projektu: dr Barbara Wikieł Finansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany w Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki z dnia 2016-09-29