dr inż. Piotr Szpryngier

Email pioszpry@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2016/2017:             pon. 11.15-13.00, środa 10.15-12.00

Consultation hours for summer semester 2016/2017:      Mon. 11.15-13.00, Wed.  10.15-12.00

Notka biograficzna

Moje zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo systemów informacyjnych oraz projektowaniem systemów wbudowanych. Zajmuję się kodowaniem danych, kryptografią i protokołami kryptograficznymi. ochroną systemów rozproszonych i mobilnych. Poza Uczelnią pracuję społecznie w Polskim Związku Wędkarskim,  uprawiam wędkarstwo muchowe. Jestem także fanem literatury fantasy i s-f.

My research interest is the security of information systems and the design of embedded systems. I deal with data coding and decoding, cryptography and cryptographic protocols. security of distributed systems and mobile applications. Besides the University I work socially for Polish Angling Association, cultivate fly fishing. I'm also a fan of fantasy and s-f literature.