Ewa Czerwińska

Email ewa.czerwinska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ewa.czerwinska

Zajmowane stanowiska

Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Miejsce pracy Biuro Osiedla, Osiedle Studenckie
Dom Studencki nr 5
Numer telefonu (58) 347 25 89