dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

Email katarzyna.lukasiewicz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.lukasiewicz

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
Numer telefonu (58) 347 26 97
Email katarzyna.lukasiewicz@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Katarzyna Łukasiewicz, adiunkt na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2019 r. – tytuł dr inż., praca pt. „Metoda doboru praktyk programistycznych w wytwarzaniu oprogramowania związanego z bezpieczeństwem” (promotor: prof. J. Górski)

2010 r. – tytuł mgr inż., praca pt. „Integracja zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania z metodami kontroli dojrzałości procesu  – wspomaganie wyboru odpowiednich praktyk” (promotor: dr inż. J. Miler)

Od 2010 r. zaangażowana w pracę dydaktyczną na Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

Zainteresowania naukowe:

  • Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania (m.in. budowanie postaw „agile mindset“)
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Dydaktyka i metodyki nauczania

 

Katarzyna Łukasiewicz, assistant professor at Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics

2019 r. – PhD thesis „Method of selecting programming practices for the safety-critical software development projects” (supervisor: prof. J. Górski)

2010 r. – Master of Science, thesis “Integration of the agile software development methodologies with maturity models – good practices assistant” (supervisor: dr inż. J. Miler)

Since 2010 r. engaged in teaching at the Department of Software Engineering.

Research interests:

  • Agile software development (e.g. the idea of “agile mindset”)
  • Safety critical software development
  • Education and teaching methods