mgr Marzena Grot

Email margrot@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 35
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/margrot

Zajmowane stanowiska

Kierownik działu
Miejsce pracy Dział Płac, Kwestura
Gmach B pokój 103
Numer telefonu (58) 347 26 35