prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

Email jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 76, (58) 347 20 88
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jaroslaw.chojnacki

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 129
Numer telefonu (58) 347 27 76, (58) 347 20 88

Wiadomość dla studentów

Zapraszam do realizacji prac dyplomowych w tematyce:

struktura polimerów koordynacyjnych, w szczególności pochodnych metali bloku d i tiomoczników

badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w ciałach krystalicznych (kryształach molekularnych) metodami krystalograficznymi oraz metodami chemii kwantowej

Notka biograficzna

Urodzony w 1961 w Bydgoszczy, absolwent Technikum Chemicznego im. I. Łukasiewicza. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1986 roku, broniąc pracy dotyczącej elektrod jonoselektywnych. Późniejsze badania związane były z syntezą organiczną i krzemoorganiczną a od 2002 roku z krystalografią. Praca doktorska dotyczyła silanotiolanów miedziowców, a dysertacja habilitacyjna (2010) opisywała przegląd analizy strukturalnej silanotiolanów oraz wpływ centrów kwasowych na geometrię układu Si-O-C oraz wiązań Si-S. Prowadził badania związków galu(I) na Uniwersytecie w Karlsruhe, Niemcy.  Współpracuje ściśle z Uniwersytetem PTFE w Natal, Brazylia oraz z Gdańskim Unwersytetem Medycznym. Kieruje Pracownią Rentgenografii Strukturalnej Monokryształów (założoną przez prof. Wojnowskiego) przy Katedrze Chemii Nieorganicznej od 2002 roku. Jest współautorem przeszło stu publikacji naukowych. Od roku 2006 aktywnie działa w  Polskim Towarzystwie Krystalograficznym. Wypromował dwóch doktorów: dr inż. Andrzej Okuniewski (2015) i dr inż. Agnieszka Brozdowska (2018). Od 2015 powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Hobbystycznie interesuje się astronomią i grą na gitarze klasycznej.