dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Email aleksandra.wisniewska3@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 14
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.wisniewska3

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 132 b ,c,d
Numer telefonu (58) 347 17 14

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich

 1. Synteza i struktura nowych trifosfanów
 2. Badanie reaktywności CuCl w stosunku do pochodnych litowych trifosfanów
 3. Synteza nowych kompleksów żelaza z ligandem trifosforowym

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych kompleksów miedzi i żelaza z ligandami trifosforowymi i polifosforowymi
 • Synteza i badanie właściwości nowych trifosfanów
 • Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego - badanie produktów reakcji przy pomocy NMR (1H, 31P, 13C, 2D NMR)

Notka biograficzna

Wykształcenie

 • 2004: Studium Pedagogiczne w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • mgr inż.
  2004: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Leków i Biochemii.
  Tytuł pracy magisterskiej: „Badania metodą NMR produktów reakcji L-ramnozy z enancjomerami 1,3-butandiolu”.
  Promotor: dr hab. inż. J. K. Pawlak, prof. nadzw. PG
 • dr inż.
  2010: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorgancznej
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Reakcje chlorków hafnocenów z pochodnymi litowymi difosfanów R2PP(SiMe3)Li R=tBu, iPr, iPr2N, Et2N. Reakcje kompleksów (R3P)2MCl2 M=Ni, Pd, Pt z tBu2PPLiPtBu2 oraz (Et2N)2PPLiPtBu2
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies
 • 2012: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Studia Podyplomowe: "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”