dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

Email beazurek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 52
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/beazurek

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 207
Numer telefonu (58) 347 29 52

Notka biograficzna

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

1994 - XII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

1999 - mgr inż. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej, dysc. nauk. Mechanika i Budowa Maszyn

2005 - dr inż. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Inżynieria Materiałowa, dysc. nauk. Mechanika i Budowa Maszyn

2017 - dr hab. inż. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, dysc. nauk. Budowa i Eksploatacja Maszyn

Liczne publikacje z zakresu kształtowania własności powłok na implantach oraz wpływu parametrów nawierzchni drogowych na opór toczenia kół samochodowych.  

1. Świeczko-Żurek B., Ejsmont J., Motrycz G., Stryjek P.: Risks related to car fire on innovative Poroelastic Road Surfaces – PERS. Fire and Materials, vol. 39, iss.2, 2014, s. 95-108

2. Ejsmont J., Sjogren L., Świeczko-Żurek B., Ronowski G.: Influence of road wetness on tire-pavement rolling resistance. Journal of Civil Engineering and Architecture, 2015, vol. 9, nr 11, s.1302-1310

3. Ejsmont J., Ronowski G., Taryma S., Świeczko-Żurek B.: The influence of road surface unevenness on tyre rolling resistance. The Archives of Automotive Engineering, vol. 70, nr 4, 2015, s.35-46

4. Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Świeczko-Żurek B.: Influence of load and inflation pressure on the tyre rolling resistance. International Journal of Automotive Technology, vol.17, nr 2, 2016, s.237-244

5. Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Świeczko-Żurek B.: Influence of temperature on the tyre rolling resistance. International Journal of Automotive Technology, Korea 2017 

6. Świeczko-Żurek B.: The biological reactions on the implant – organism border. Engineering of Biomaterials, vol.10, nr 63-64, 2007, s. 43-44

7. Bartmański M., Świeczko-Żurek B., Zieliński A.: Influence of Staphylloccoccus bacteria adhesion on the degradation of the Ti-6Al-4V alloy. Sylwan, vol. 159, iss. 6, 2015

8. Świeczko-Żurek B.: The allergic and irritating reactions to metallic implants with trauma-orthopaedic patients. International Journal of New Technology and Research, vol.2, iss.2, ISSN 2454-4116, 2016, s.50-56

9. Zieliński A., Świeczko-Żurek B., Ossowska A.: Environmental degradation of Ti alloys in artificial saliva and a role of fluorides. Inżynieria Materiałowa, nr. 2, 2014, s. 225-231

10. Świeczko-Żurek B.: In vivo degradation of biomaterials. Troisieme Congres Tunisien de Mechanique. Sousse Tunisie, 2014, s.1-2

11. Świeczko-Żurek B., Inkielewicz-Stępniak I., Siwicka K.: The influence of biological environment on the silver coated implants. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol. 26, nr 1, ISSN 2307-4531, 2016, s. 341-355

 

1994 - XII High School in Gdansk

1999 - MSc, Gdansk University of Technology, Mechanical Department, Department of Materials Engineering

2005 - PhD, Poznan Technical University, Mechanical Engineering and Management Department, Materials Engineering

2017 - DSc, Gdansk University of Technology, Mechanical Department

Numerous publications of the coating properties on implants and the influence of the parameters of road surfaces on the rolling resistance of car wheels.