dr inż. Stanisław Galla

Email stagalla@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 37
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stagalla

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 446
Numer telefonu (58) 347 17 37
Email galla@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Stanisław Galla obtained his MSc title in electrical at Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering.
The PhD title he obtained in 2009 at Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering.
Currently he is an assistant professor in Department of Metrology and Optoelectronics.
His main scientific interests are focused on measurement and analysis of electromagnetic compatibility, thermographic and nondestructive testing, computer-controlled measurements.

 

Urodził się w 1970 w Gdańsku. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno Elektrycznego w Gdańsku (1990). Studiował na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej (studia ukończył w 1996). Rozprawę doktorską pt. „Metodyka zwiększania dokładności pomiarów małoczęstotliwościowych wskaźników zaburzeń okresowych występujących w sieciach niskiego napięcia” obronił w 2009 r na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 1995 r. podjął pracę w Instytucie Elektrotechniki Oddział w Gdańsku na stanowisku asystenta w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. Od roku 1996 do roku 2000 był również czasowo zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na etacie instruktora. W 1997 roku ukończył Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości prowadzone przez Akademie Rolniczo Techniczną z Olsztyna, ukończył specjalistyczne szkolenia zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, kurs audytora wewnętrznego. Od marca 2001 r. jest zatrudniony na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Aparatury Pomiarowej a od roku 2009 na stanowisku adiunkta w katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Równocześnie w latach 2001 - 2015 pracował w niepełnym wymiarze etatu w laboratorium badawczo - rozwojowym firmy Satel Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw pomiarów EMC i normalizacji. Jest autorem lub wspólautorem ponad 60 publikacji oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teretycznej i Stosowanej.