prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny

Email zbigniew.lubosny@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 41, (58) 347 20 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zbigniew.lubosny

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 301
Numer telefonu (58) 347 16 41, (58) 347 20 98
Email zbigniew.lubosny@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki