dr inż. Iwona Kochańska

Email iwokocha@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 347 20 04, (58) 347 17 17, (58) 347 25 11
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/iwokocha

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Sonarowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 745
Numer telefonu +48 58 347 20 04
Email iwokocha@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Systemów Sonarowych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 750
Numer telefonu (58) 347 17 17, (58) 347 25 11

Wiadomość dla studentów

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 10:00 - 11:00

środa, godz. 12:00 - 13:00 

pokój 745 EA lub zdalnie - link do wideokonferencji wysyłam na prośbę zgłoszoną na adres: iwona.kochanska@pg.edu.pl

 

Notka biograficzna

Iwona Kochańska jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalizując się w automatyce obiektów ruchomych. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności hydroakustyka. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej (obecnie Katedrze Systemów Sonarowych) WETI PG.

Główne kierunki jej badań to: propagacja sygnałów akustycznych w wodach płytkich, detekcja i estymacja parametrów sygnałów hydroakustycznych oraz komunikacja podwodna na falach akustycznych. Jest autorem bądź współautorem licznych artykułów oraz referatów prezentowanych podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA). W latach 2014-2018 pełniła funkcję Skarbnika Zarządu Oddziału Gdańskiego PTA, w latach 2018-2020 funkcję Sekretarza, a od września 2020 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Oddziału Gdańskiego PTA. W latach 2018-2019 była Sekretarzem Zarządu Gdańskiego Oddziału IEEE Computer Society.

Od 2015 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry Systemów Sonarowych. Jest członkiem Rady dyscypliny naukowej infromatyka techniczna i telekomunikacja (ITiT) w kadencji 2020-2024 oraz członkiem Komisji programowej kierunku telekomunikacja na Wydziale ETI.


Iwona Kochańska is a graduate of Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. She received M.Sc. degree in Automation Control and Robotics, specializing in the mobile objects control. In 2012 she received Ph.D. degree in hydroacoustics. In the same year she started working as an assistant professor in the Department of Sonar Systems.

The main area of interest is hydroacoustis,  including in particular propagation of acoustic signals in shallow water, detection and estimation of hydroacoustic signals parameters, and underwater acoustic communications. She is an author or co-author of many articles and papers presented during international and domestic conferences. She is a member of Polish Acoustic Society (PTA). In the years 2014-2018 was the treasurer of the Gdańsk Division of PTA, In 2018-2020 - its secretary, and from september 2020 she is a vice-chair of the Gdansk Division of PTA. From January 2018 to December 2019 she was the secretary of the board of the Gdańsk Branch of the IEEE Computer Society.

Since 2015 she is a deputy head of the Department of Sonar Systems.