ELEKTROMOBILNOŚĆ

L.p. Tytuł projektu okres realizacji imię i nazwisko kierownika / wydział
1. ELMAR – Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area (South Baltic Seed Money) 2016 dr inż. Marcin Forkiewicz, Wydział Zarządzania i Ekonomii
2. Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric 2017 - 2020 dr inż. Marcin Forkiewicz, Wydział Zarządzania i Ekonomii
3. Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych 2019 - 2021 dr inż. Rafał Andrzejczyk, Wydział Mechaniczny
4. Low Emission Optimised tyres and road surfaces for electric and hybrid vehicles 2013 - 2016 prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, Wydział Mechniczny
5. Secure Connected Trustable Things 2017 - 2020 dr inż. Łukasz Kulas, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
6. Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle 2017 - 2020 dr inż. Krzysztof Nyka, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
7. Cyber security for cross domain reliable dependable automated systems 2018 - 2021 dr inż. Krzysztof Nyka, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
OGNIWA PALIWOWE
L.p. Tytuł projektu okres realizacji imię i nazwisko kierownika/wydział
1. Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego 2016 - 2019  dr inż. Jakub Karczewski,                                   Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej
2. Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej 2016 - 2019 dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej
3. Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych 2018 - 2021 dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
4. Nowe warstwy funkcjonalne dla tlenkowych ogniw paliwowych 2013 - 2016 dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
5. Dynamika ogniw paliwowych 2013 - 2015 dr inż. Ewa Janicka, Wydział Chemiczny
6. MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna 2017 - 2019 mgr inż. Dagmara Szymczewska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
7. Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych. 2016 - 2018 mgr inż. Krzysztof Zagórski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
8. Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)  2018 - 2020 dr inż. Beata Bochentyn, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
9. Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw   2018 - 2021 dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
10. Control algorithm and controller for increasing the efficiency of hybrid PEMFC systems in different applications 2016 - 2019 prof. dr hab. inż. Kazimierz  Darowicki, Wydział Chemiczny
11. Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides 2017 - 2020 dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń,  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
12. Power2Hcarbon -  Materiały do bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na węglowodory 2018 - 2021 dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ŹRÓDŁA ENERGII
L.p. Tytuł projektu Okres realizacji Imię i nazwisko kierownika / wydział
1. BaltGas- Regional Sustainable Biogas Solutions (South Baltic Seed Money) 2016  - 2016 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
2. Reviving Baltic Resilience (South Baltic Seed Money) 2016 - 2016 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
3. Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth (South Baltic Seed Money) 2016 - 2016 prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Wydział Mechaniczny
4. Urban Baltic Industrial Symbiosis 2016 - 2020 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
5. Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych 2017 - 2020 prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Wydział Mechaniczny
6. Reviving Baltic Resilience 2017- 2020 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
7. Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU 2013 - 2016 dr hab. inż. Paweł Czarnul, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
8. Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych 2018 - 2019  dr inż. Ewa Zaborowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
9. Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku 2018 - 2019  dr inż. Krzysztof Blecharz, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
10. Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów 2015 - 2019 prof. dr hab. inż. Marian Kamiński, Wydział Chemiczny
11 Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów służących do wytwarzania wodoru jako odnawialnego źródła energii 2015 - 2018 dr hab. Julien Guthmuller, Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej
12 Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw 2017 - 2018 prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, Wydział Chemiczny
13 Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej (INNOECOTRIBLOCK) 2018 - 2020 prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz,
Wydział Mechaniczny
14 Pomeranian Biogas Model 2013  - 2016 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
15 Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants 2013 - 2017 prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
16 Design and analysis of the foundation and anchoring systems of offshore wind turbine platforms for the southern Baltic 2013 - 2018 dr inż. Paweł Dymarski, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
17 UPGRID/Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid  2015 - 2018 prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
18 MAGENTA/MAGnetic nanoparticle based liquid ENergy materials for Thermoelectric device
Applications
2017 - 2020 dr inż. Maciej Bobrowski, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
SUPERKONDENSATOR
L.p. Tytuł projektu Okres realizacji Imię i nazwisko kierownika / wydział
1. Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych. 2017 - 2020 mgr inż. Michał Mielniczek, Wydział Chemiczny
2. Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application (Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy) 2018 - 2020 dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Wydział Chemiczny
3. Silicon Oxycarbide (SiOC) as Anode Materials for Lithium Ion Batteries: Synthesis and Optimization of Ceramics Prepared by Sol-Gel Method 2013 - 2015 dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Wydział Chemiczny
4. Laboratorium Innowacyjnych Technologii elektroenergetycznych i Integracji odnawialnych źródeł energii – LINTE^2 2009 - 2015 prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
5.  Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach 2015 - 2018 prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
NAPĘDY DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
L.p. Tytuł projektu Okres realizacji Imię i nazwisko kierownika / wydział
1. Creating Automotive Renewal 2018 - 2020 prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Wydział Chemiczny
2. Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia 2014 - 2016 dr hab. inż. Jarosław Guziński,  Wydział Elektrotechniki i Automatyki
3.  Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filterem sinusoidalym 2016 - 2018 mgr inż. Patryk Strankowski, Wydział Elektrotechniki i Automatyki