eLaboratoria z chemii organicznej

Reakcje substytucji elektrofilowej to wizualizacje i konstruowane z nich eksperymenty wspierające kształcenie z zakresu chemii organicznej. Pozwalają one zwiększyć efektywność nauki oraz uatrakcyjnić ją pomagając w zrozumieniu reakcji i zachodzących w nich przemian na poziomie molekularnym. Taka konstrukcja e-laboratoriów pozwala na elastyczne wykorzystanie wizualizacji na tradycyjnych zajęciach przy prezentowaniu treści edukacyjnych oraz na umieszczanie ich jako interaktywnych elementów kursów zdalnego nauczania oraz stron www. Jest to wsparcie dydaktyczne dla studenta oraz nauczyciela, a przede wszystkim pokaz zachodzących przemian niedostrzegalnych gołym okiem dla wszystkich zainteresowanych chemią.

Odwiedź kurs:

http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle/course/view.php?id=428