Kolejna edycja szkoleń dla pracowników

Proponujemy pracownikom Politechniki Gdańskiej uczestnictwo w szkoleniach z tworzenia i prowadzenia eKursów na uczelnianej platformie Moodle. W okresie sesji podstawowej i poprawkowej odbywają się szkolenia na Poziomie 1. Skierowane one są do osób, które tworzyły już materiały edukacyjne w formie elektronicznej i chciałyby wykorzystać platformę moodle do poszerzenia swojego warsztatu edukacyjnego oraz pracy z grupami studentów. Na tym poziomie będzie można dowiedzieć się jak tworzyć materiały od strony metodycznej i sprawnie używać platformy moodle do projektowania eKursów zawierających pewne elementy interaktywności. Na tym poziomie będzie można dowiedzieć się czym jest e-learning i jak rozpocząć jego stosowanie.

Szkolenia na Poziomie 1 są prowadzone przez pracowników CNMiKnO z zespołu ds. metodyki e-nauczania.

Na początku września zostaną uruchomione ponownie szkolenia e-learningowe na Poziomie 2, które są skierowane do osób, które chciałyby otrzymać uprawnienia do prowadzenia e-zajęć wpisanych w plan i program studiów.

Przypominamy, że obecnie dostępne szkolenie na poziomie 2 zostało już zamknięte.

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Opis szkoleń:

Poziom 1:

Szkolenie na tym poziomie prowadzone jest w tradycyjnej formie (w laboratorium komputerowym) i składa się z następujących części:

BLOK 1

  • e-nauczanie, a nauczanie tradycyjne,
  • typy e-kursów na platformie,
  • wymogi wobec e-kursów wpisanych w siatkę godzin (kwestie związane z akredytacją).

BLOK 2

  • elementy administracji e-kursem,
  • metody zapisów studentów na e-kurs i różne sposoby dostępu do e-kursu,
  • edycja bloków e-kursu,
  • dodawanie i edycja podstawowych zasobów i aktywności e-kursu: etykieta, strona, adres  URL, forum, lekcja (zakres podstawowy), zadanie, quiz (zakres podstawowy).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat.

Poziom 2:

Szkolenie to jest przeznaczone szczególnie dla osób, które chciałyby pogłębić swą wiedzę w prowadzeniu e-zajęć wpisanych w plan i program studiów. Odbywać się ono będzie w formie e-learningowej.

Terminy szkoleń:

Poziom 1:
BLOK 1 oraz BLOK 2 w formie tradycyjnych zajęć w laboratorium komputerowym: szkolenie odbywa się w okresie sesji podstawowej i poprawkowej (łączny czas trwania około 120 minut). Ukończenie szkolenia pozwala na uzyskanie certyfikatu związanego z podstawowym przygotowaniem do prowadzenia e-zajęć wpisanych w plan i program studiów.

Poziom 2:
Szkolenie w formie e-learningowej na uczelnianej platformie Moodle: szkolenie będzie aktywne od stycznia 2017 (wkrótce podany zostanie dokładny termin) do 10 czerwca 2017 (godzina 15:00). Czas realizacji szkolenia to około 300 minut.
Osoby, które znają i stosują narzędzia platformy eNauczanie, a chciałyby dodatkowo uzyskać certyfikat uprawniający do prowadzenia e-zajęć wpisanych w plan i program studiów (w siatkę godzin) mogą przystąpić od razu do realizacji Poziomu 2 (bez realizacji Poziomu 1)!

Zapisy:

Poziom 1
Zapisy na szkolenie prowadzą:

  • Konsultanci ds. eNauczania Wydziałów i Centrów,
  • Prodziekani ds. Kształcenia Wydziałów.

Szkolenie rusza po zebraniu pięcioosobowej grupy szkoleniowej. Grupy są maksymalnie siedmioosobowe.

Poziom 2:
Zostanie ponownie uruchomiony w styczniu 2017. Wkrótce podany zostanie dokładny termin.

Przypominamy, że aby rozpocząć to szkolenie, osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z uczelnianej platformy Moodle, powinny się na niej chociaż raz zalogować  swoim loginem i hasłem pracowniczym, które jest używane przy okazji korzystania z portalu Moja PG. W tym celu należy kliknąć pole logowania „Zaloguj się” znajdujące się w górnym prawym rogu strony głównej platformy moodle. Platforma jest dostępna pod adresem enauczanie.pg.gda.pl/moodle/, a odnośnik do niej możesz znaleźć w górnym lewym rogu dowolnej podstrony serwisu enauczanie.pg.edu.pl/, z którego właśnie korzystasz! Pomyślne zalogowanie na platformę pozwoli  na zapisanie danej osoby na szkolenie ze statusem pracownika naszej Uczelni. Proszę zwrócić uwagę na konieczność użycia tego samego loginu i hasła jak w przypadku pracy na portalu Moja PG!  Problemy z zalogowaniem na platformę Moodle należy zgłaszać do Helpdesku.

Wszyscy pracownicy PG po zalogowaniu na platformę mają automatycznie dostęp do szkolenia. Problemy z zalogowaniem się na szkolenie za pomocą konta politechnicznego należy zgłaszać do Helpdesku.