Przewodnik dla świeżo przyjętego kandydata

 • Studencie pierwszego roku!

  W tym miejscu umieszczona będzie lista obowiązkowych (tj. wymagających zaliczenia) kursów.

  Prosimy Cię, abyś przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego regularnie odwiedzał tą stronę i weryfikował, czy zamieściliśmy już aktualną listę kursów.

  Jednocześnie informujemy, że opublikowana lista może ulec zmianie, również po rozpoczęciu roku akademickiego.

  Oceny/zaliczenia z przedmiotów pojawią się w Moja PG po zakończeniu sesji podstawowej - w przypadku braku oceny po zakończeniu sesji podstawowej należy się w pierwszej kolejności upewnić, czy dany kurs został wykonany i zaliczony na platformie eNauczania!

  Należy pamiętać, że w okresie od lipca do sierpnia część kursów jest modyfikowana i uruchamiane są ich kolejne edycje - jeżeli nie rozwiązałeś kursu przed sesją podstawową i nie uzyskałeś oceny w czerwcu, powinieneś podejść do kursu ponownie we wrześniu, przed sesją poprawkową!

  Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych (wymagających zaliczenia) kursów, które musisz odbyć na początku pierwszego semestru (dotyczy osób, które rozpoczynają studia w październiku 2017 r.):

  Szkolenie z platformy eStudent – edycja 2017/2018,
  Training from eStudent platform – 2017/2018 edition (for foreign students there is an english content prepared in the same course as above)

  Kompetencje informacyjne (tzw. kurs biblioteczny) (wersja tego kursu dla studentów zagranicznych zostanie udostępniona z końcem września 2017 r.)
  Information Skills - 2017/2018 edition course for foreign student will be available by the end of September 2017.

  Szkolenie BHP dla studentów
  Health and Safety Training (English version for foreign students)

  Kurs dla studentów studiów II stopnia: