Przewodnik dla świeżo przyjętego kandydata

Studencie pierwszego roku!

W tym miejscu zamieszczana jest lista obowiązkowych (tj. wymagających zaliczenia) kursów elektronicznych na platformie eNauczanie.

Prosimy Cię, abyś przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego regularnie odwiedzał tę stronę i weryfikował ewentualne zmiany listy kursów. Pamiętaj, że  opublikowana lista może ulec zmianie, również po rozpoczęciu roku akademickiego.

Po zaliczeniu poniższych obowiązkowych kursów elektronicznych, wpisy (z oceną lub z zaliczeniem) w portalu Moja PG nie pojawią się jednak natychmiast na Twoim koncie studenckim, lecz w okresie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia kursów są bowiem importowane do systemu Moja PG przez wyznaczonych koordynatorów na Twoim wydziale w czasie trwania sesji egzaminacyjnej. W razie nieotrzymania oceny (lub zaliczenia) z kursu po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, upewnij się czy zaliczyłaś/zaczyłeś dany kurs na platformie eNauczanie a następnie skontaktuj się z koordynatorem na Twoim wydziale (informację o tej osobie uzyskasz w dziekanacie swojego wydziału).

W okresie od lipca do sierpnia każdego roku część kursów obowiązkowych jest modyfikowana a następnie uruchamiane są ich nowe edycje. Jeśli więc nie dokończyłaś/dokończyłeś kursu przed sesją podstawową w czerwcu i nie posiadasz oceny na koncie w portalu Moja PG, należy podejść do nowej (bieżącej) edycji kursu we wrześniu, przed sesją poprawkową.


Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych (tj. wymagających zaliczenia) kursów elektronicznych, które muszą odbyć studenci pierwszego semestru studiów (tj. osoby rozpoczynające studia w październiku 2017 r.):

Szkolenie z platformy eStudent – edycja 2017/2018
Training from eStudent platform – 2017/2018 edition (for foreign students there is an english content prepared in the same course as above)

Kompetencje informacyjne (tzw. kurs biblioteczny)
Information Skills – 2017/2018 edition

Szkolenie BHP dla studentów
Health and Safety Training (English version for foreign students)

eNauczanie – kurs wprowadzający dla studentów – 2017/2018 Uwaga: do tego kursu studenci zapisani są w sposób automatyczny. Samodzielne zapisywanie się nie będzie udostępnione.
E-Course – user’s guide for students – 2017/2018 edition Note: Students are automatically enrolled for this course. Self-enrollment will not be available.

Kursy dla studentów studiów II stopnia: