Przewodnik dla świeżo przyjętego kandydata

Studentko (studencie) pierwszego roku!

W ramach niniejszej aktualności zamieszczana jest lista obowiązkowych elektronicznych kursów dla studentów na platformie eNauczanie.

Prosimy Cię, abyś przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego regularnie odwiedzał(a) tę stronę i weryfikował(a) ewentualne zmiany w liście kursów. Pamiętaj, że opublikowana lista może ulec zmianie, również po rozpoczęciu roku akademickiego.

W okresie od lipca do sierpnia każdego roku część kursów obowiązkowych jest modyfikowana, a następnie uruchamiane są ich nowe edycje. Jeśli więc nie dokończyłaś(eś) kursu przed sesją podstawową w czerwcu i nie posiadasz oceny/zaliczenia na koncie w portalu Moja PG, należy podejść do nowej (bieżącej) edycji kursu we wrześniu, przed sesją poprawkową.


Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych kursów elektronicznych dla studentów pierwszego semestru studiów (dla osób rozpoczynających studia w X 2020 r.):

Szkolenie z platformy eStudent – edycja 2020/2021
Training from eStudent platform – 2020/2021 edition (for foreign students there is an english content prepared in the same course as above)

Kompetencje informacyjne (tzw. kurs biblioteczny)
Library Information Skills - Level 1 - 2020/2021

Szkolenie BHP dla studentów
Health and Safety Training (English version for foreign students)

eNauczanie – szkolenie wprowadzające dla studentów – 2020/2021 Uwaga: do tego kursu studenci zapisani są w sposób automatyczny. Samodzielne zapisywanie się nie będzie udostępnione.
eNauczanie – introductory training for students – 2020/2021 edition Note: Students are automatically enrolled for this course. Self-enrollment will not be available.

Kursy dla studentów studiów II stopnia:

  • Kompetencje informacyjne II-go stopnia (tzw. kurs biblioteczny) – dla studentów studiów II stopnia

Zaliczyłam(em) kurs. Co dalej? 

Po zaliczeniu danego kursu elektronicznego na platformie eNauczanie, wpis (z oceną lub z zaliczeniem przedmiotu związanego z kursem) na Twoim studenckim koncie na portalu Moja PG pojawi się w późniejszym czasie, zwykle w okresie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia kursów obowiązkowych są bowiem importowane do systemu Moja PG przez prowadzących te przedmioty lub przez wyznaczonych na danym wydziale koordynatorów – w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.

W razie nieotrzymania oceny (lub zaliczenia) w Moja PG z przedmiotu związanego z danym kursem elektronicznym:

  1. Upewnij się, czy zaliczyłaś(eś) dany kurs na platformie eNauczanie. Jeśli masz wątpliwości, zweryfikuj fakt zaliczenia kursu w Helpdesku.
  2. Gdy już uzyskasz pewność, że zaliczyłaś(eś) dany kurs – skontaktuj się następnie z prowadzącym przedmiot (lub z koordynatorem ds. eNauczania) na Twoim wydziale. Dane prowadzących przedmioty widoczne są na Twoim studenckim koncie w Moja PG, w module Student → zakładka StudiaPrzedmioty → (wybierz semestr). W razie potrzeby informację o koordynatorze uzyskasz w dziekanacie swojego wydziału.
  3. Prowadzący przedmiot lub koordynator ds. eNauczania dokona importu oceny z systemu eNauczanie do Moja PG, dzięki czemu ocena (lub zaliczenie) pojawi się na Twoim koncie studenckim w systemie Moja PG (o ile określony kurs elektroniczny został faktycznie zaliczony).