Przewodnik dla świeżo przyjętego kandydata

 • Studencie pierwszego roku!

  W tym miejscu umieszczona będzie lista obowiązkowych (tj. wymagających zaliczenia) kursów.

  Prosimy Cię, abyś przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego regularnie odwiedzał tą stronę i weryfikował, czy zamieściliśmy już aktualną listę kursów.

  Jednocześnie informujemy, że opublikowana lista może ulec zmianie, również po rozpoczęciu roku akademickiego.

  Oceny/zaliczenia z przedmiotów pojawią się w Moja PG po zakończeniu sesji podstawowej - w przypadku braku oceny po zakończeniu sesji podstawowej należy się w pierwszej kolejności upewnić, czy dany kurs został wykonany i zaliczony na platformie eNauczania!

  Należy pamiętać, że w okresie od lipca do sierpnia część kursów jest modyfikowana i uruchamiane są ich kolejne edycje - jeżeli nie rozwiązałeś kursu przed sesją podstawową i nie uzyskałeś oceny w czerwcu, powinieneś podejść do kursu ponownie we wrześniu, przed sesją poprawkową!

  Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych (wymagających zaliczenia) kursów, które musisz odbyć na początku pierwszego semestru (dotyczy osób, które rozpoczynają studia w październiku 2016 r.):

  Kurs dla studentów studiów II stopnia: