Tworzenie materiałów audiowizualnych

Wszystkich pracowników PG zainteresowanych tworzeniem materiałów audiowizualnych, zapraszamy do skorzystania z pomocy Sekcji Multimedialnej. Można tam nagrać materiały audiowizualne oraz uzyskać profesjonalną pomoc przy tworzeniu materiałów we własnym zakresie. Przykłady:

WEiA: Programowa realizacja algorytmu PID

WCh: Otrzymywanie n-benzylidenoaniliny

 

 

Formularz zgłoszeniowy nagrania materiałów audiowizualnych

 

Screencast

Screencast (ang. screen – ekran, to cast – przedstawiać) jest to film, będący zapisem zdarzeń prezentowanych na ekranie komputera z perspektywy użytkownika. Takie nagranie, wraz z odpowiednim komentarzem dźwiękowym może służyć jako instrukcja lub prezentacja do omawianego zagadnienia bądź doświadczenia. Aby móc spełnić standardy i wymagania dotyczące tworzenia własnych nagrań typu screencast, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Jakość obrazu oraz dźwięku musi być jak najlepsza, aby odbiorca nie miał problemu ze zrozumieniem tego, co chcieliśmy mu przekazać . Pamiętamy o odpowiednich ustawieniach kompresji dla wyników naszej pracy, aby nie spowodować znaczącego spadku jakości nagrania.
 • Nagranie powinno dotyczyć tylko i wyłącznie omawianego zagadnienia, w czasie jego trwania nie należy wykonywać na komputerze żadnych działań niezwiązanych z tematem tj. używać komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej, gier, itp.
 • Prezentacje, z których korzystamy w czasie nagrania powinny być przejrzyste i czytelne, o odpowiedniej kolorystyce, z odpowiednio dużą, czytelną czcionką.
 • Należy zwracać szczególną uwagę na prawa autorskie prezentowanych materiałów np. obrazki na stronach internetowych.

Oprogramowaniem polecanym do nagrywania screencastów jest program Windows Media Encoder w wersji 9. Jest to bezpłatne oprogramowanie, przeznaczone dla użytkowników systemów Microsoft Windows. Posiada odpowiednie cechy kompresji dźwięku i obrazu, dzięki czemu pliki wynikowe zachowują wymaganą jakość przy małym ich rozmiarze. Poniższy materiał prezentuje obsługę programu Windows Media Encoder wersja 9, jak również jest dobrym przykładem nagrania screencast.

 

 

Pobierz plik szablonu ustawień (.WME)

 

 

Podcast

Drugim typem publikacji jest podcast. Jest to forma zbliżona nieco do screencastu, rozszerzona o dodatkowe funkcje i możliwości. Podcast, czyli zapis obrazu wraz z dźwiękiem, możemy podzielić na dwie podgrupy, mogące występować jako oddzielne formy publikacji:

 • zapis wyłącznie dźwięku, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe możliwości multimedialne np. obrazki, napisy w technologii AAC.
 • zapis obrazu z dźwiękiem lub bez dźwięku.

Przy nagrywaniu podcastu obowiązują bardziej rygorystyczne zasady, do których należy się stosować, aby pozostać w zgodzie ze standardem i wymaganiami. Ta forma publikacji jest znacznie bardziej narażona na błędy realizacji, mogące znacząco obniżyć jej czytelność.

Nagrywanie dźwięku

Nagrywając dźwięk pamiętamy, że poprawianie błędów jest o wiele trudniejsze, a czasem niemożliwe, niż ma to miejsce w przypadku obrazu i trzeba pamiętać, żeby już na etapie nagrania nie popełnić błędu. Poniżej przykład błędnego nagrania, które zostało wykonane mikrofonem wbudowanym w laptopa.

Przykład błędnego nagrania

Dla porównania ten sam tekst został nagrany za pomocą profesjonalnego sprzętu dźwiękowego, w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Nagranie profesjonalne

Nie ma jednak potrzeby przenoszenia swojej działalności do profesjonalnego studia nagraniowego w pobliskiej stacji radiowej tylko na potrzeby nagrania wykładu. Wystarczy jedynie przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 

 • Pomieszczenie, w którym nagrywamy naszą publikację powinno być pozbawione wszelkich urządzeń, mogących emitować zakłócenia akustyczne – telewizor, radio, klimatyzacja, a także ludzie.
 • Unikamy efektu pogłosu, który najczęściej występuje w dużych pomieszczeniach przy dużej odległości mikrofonu od osoby mówiącej.
 • Do nagrania nie używamy mikrofonu wbudowanego w laptopa, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.
 • Mówimy powoli i wyraźnie, z odpowiedniej odległości od mikrofonu, tak, aby dźwięk nie był przesterowany i nie wystąpił efekt pogłosu.

Nagrywanie obrazu

Nagranie obrazu najlepiej wykonać przy pomocy aparatu fotograficznego lub kamery obsługujących rozdzielczość co najmniej XGA (1024×768), albowiem to właśnie ten parametr w najwyższym stopniu decyduje o tym, czy obraz będzie czytelny i zdatny do późniejszej obróbki. Poniższy klip obrazuje różnicę pomiędzy nagraniem niskiej rozdzielczości oraz nagraniem wysokiej jakości, wykonanym kamerą HD. Materiał należy oglądać w najwyższej dostępnej rozdzielczości.

 

 


 

Wyzwanie stawia też właściwe oświetlenie filmowanego obiektu. Pomijając większość reguł, stosowanych w profesjonalnych studiach nagraniowych, musimy pamiętać o tej najważniejszej – oświetlenie powinno być odpowiednie, aby obiekt był właściwie wyeksponowany, bez wystąpienia efektu zaszumienia lub tzw. „przepalenia” obrazu.

 

 


 

Prawidłowe kadrowanie i stabilność obrazu to kolejna cecha, charakteryzująca dobrze wykonane nagranie. Urządzenie, za pomocą którego dokonujemy nagrania powinno być umieszczone w stabilnej pozycji względem filmowanego obiektu – należy użyć statywu lub specjalnego uchwytu.

 

 


 

 

Przygotowanie materiału do publikacji

Aby dodać wyprodukowany przez siebie materiał dla potrzeb programu eNauczanie musi on spełniać następujące warunki:

 • Powinien zostać opatrzony tytułem odpowiadającym tematyce omawianego zagadnienia oraz posiadać krótki opis (do 350 znaków), dotyczący wykonywanych czynności.
 • W przesyłanym zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 • Publikacja powinna być przesłana w formie zmontowanego pliku wideo, należy przestrzegać zasad nagrania omawianych w poradniku.
 • Film musi spełniać warunki techniczne umożliwiające bezproblemowe umieszczenie go na witrynie programu eNauczanie oraz w serwisie YouTube:
  • rozdzielczość: minimum XGA 1024×768
  • format pliku: MP4, AVI, WMV, MPG, MOV, FLV, TS
  • rozmiar pliku: brak określonego limitu – proporcjonalny do długości przesyłanego filmu
 • Użyte w czasie nagrania materiały i pomoce naukowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich.

Autor: Łukasz Szymichowski, Sekcja Multimedialna