Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki PG!


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pragniemy przypomnieć, że istnieje możliwość zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki PG.

 

Szczegółówe informacje dostępne są na stronie Biblioteki PG: przejdź do strony