Konsultanci ClickMeeting

Osoby z poszczególnych Centrów świadczące wsparcie w zakresie oprogramowania ClickMeeting: