Konsultanci Lectora Inspire

Osoby z poszczególnych Wydziałów i Centrów świadczące wsparcie w zakresie oprogramowania Lectora Inspire:


Instrukcja do programu Lectora Inspire zamieszczona jest na stronie pomoc.pg.edu.pl/enauczanie/tworzenie-kursow/lectora 
Instrukcja dostępna jest po zalogowaniu, dane do logowania są takie same jak do portalu Moja PG.