Metodycy e-learningu

Jeżeli chcesz, aby Twój e-kurs był wpisany w siatkę godzin prowadzonego przedmiotu, musi być on zaopiniowany przez metodyka e-learningu. Recenzuje on zawartość Twoich e-zajęć od strony poprawności użytych metod i technik kształcenia na odległość. Może on zalecić wprowadzenie pewnych zmian w strukturze e-kursu, aby podnieść jego jakość oraz zapewnić poprawność pod kątem kontroli podmiotów zewnętrznych.

Powyższe dane podano na podstawie informacji od Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Centrów i BPG oraz Konsultantów ds. eNauczania.