Kurs - projektowanie zajęć e-learningowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kurs - projektowanie zajęć e-learningowych

Kurs dla nauczycieli akademickich

Nowo powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza wszystkich nauczycieli na kurs “Projektowanie zajęć e-learningowych (poziom 1, kurs certyfikowany)

Ze względu na wymogi proceduralne warunkiem prowadzenia zajęć na odległość przez nauczyciela jest ukończenie przez niego szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia zajęć zdalnych zakończonego otrzymaniem certyfikatu, dlatego też realizacja tego kursu jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli PG.

W kursie poruszamy takie zagadnienia jak: wymogi formalne związane z realizacją zajęć zdalnych, planowanie i organizacja zajęć online, nagrywanie wideo wykładów, projektowanie prezentacji oraz inne treści praktyczne i metodyczne. W kursie zamieściliśmy także zestaw wideo instrukcji na temat platformy eNauczanie PG oraz programu do komunikacji MSTeams. Ukończenie części teoretycznej szkolenia oraz zaliczenie testu końcowego umożliwia zdobycie terminowego Certyfikatu poświadczającego zdobytą wiedzę. Certyfikat wygeneruje się automatycznie i będzie dostępny do pobrania jako jeden z zasobów kursu. Po wykonaniu zadania praktycznego, jakim jest zaprojektowanie własnego kursu, uczestnicy mogą zdobyć także oficjalny Certyfikat bezterminowy. Czas potrzebny na zapoznanie się i nabycie wiedzy z części teoretycznej to około 2,5 godziny.

Mamy nadzieję, że każdy nauczyciel znajdzie w kursie coś interesującego i przydatnego. Zapraszamy!