TEMATYKA KONFERENCJI

Podczas konferencji pragniemy poruszyć następujące obszary tematyczne, szczególnie w odniesieniu do kształcenia inżynierów:

Teoria i metodologia

• Teorie uczenia się oraz podejścia edukacyjne do e-nauczania

• Modele i strategie pedagogiczne w e-nauczaniu

• Zagadnienia związane z MOOC

• Taktyki e-nauczania

• Innowacyjne angażowanie studentów

• Nauczanie immersywne

• Standardy e-nauczania

Wdrażanie e-technologii

• Wymagania formalne

• Ograniczenia e-technologii

• Wprowadzanie i rozpowszechnianie e-technologii

Masowy otwarty kurs online

• zalety i wady,

• koszty przygotowania i prowadzenia MOOCów,

• zapewnienie jakości,

• nowoczesne środowisko uczenia się i nauczania czy powrót do starych metod,

• wpływ na szkoły wyższe,

• rola nauczyciela,

• przyszłość MOOCów.

Narzędzia i środowiska

• Systemy zarządzania treścią w e-edukacji

• Praktyczne zastosowania narzędzi autorskich

• Zaawansowane wykorzystanie multimediów

• Sztuczna inteligencja i e-nauczanie

• Nauczanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning)

• Komputerowe wspomaganie oceniania

• Narzędzia Web 2.0 – co dalej?

• Symulacja i modelowanie w środowisku e-learningowym

eNauczanie języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych

• Nauczanie metodą "online" - wady i zalety

• Role i umiejętności nauczyciela

• Interakcja i komunikacja w wirtualnym środowisku uczenia się

• Użycie technologii, a efektywność uczenia się i nauczania języków obcych

Dobre praktyki i studium przypadku

• Masowe kursy online

• Nauczanie łączące techniki online i tradycyjne (blended learning)

• Motywowanie i wspieranie studentów uczących się w środowisku zdalnym

• Specyfika e-nauczania w poszczególnych dziedzinach nauki

• Zagadnienia związane z e-ocenianiem

• Moderowanie, nadzorowanie, wspieranie i ułatwianie pracy na zajęciach typu online

• e-Nauczanie grupy i jednostki

• Praca grupowa i pomoc koleżeńska w e-nauczaniu

• Przyszłość e-nauczania

Czynniki miękkie w e-nauczaniu

• Pokolenie cyfrowe

• Zagadnienia społeczno-kulturowe w e-nauczaniu

Ewaluacja i badania

• Zagadnienia badawcze w e-nauczaniu

• Ewaluacja e-technologii

• Projektowanie i użyteczność zajęć zdalnych