ZAPROSZENIE DLA FIRM

Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie Firmy zainteresowane szeroko pojętą e-technologią w edukacji, a w szczególności następującymi tematami:

• platformy edukacyjne,

• oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,

• zastosowania technologii informacyjnych i multimediów w edukacji technicznej,

• kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,

• narzędzia ewaluacji nauczania,

• laboratoria wirtualne,

• metodyka e-nauczania przedmiotów technicznych i ścisłych,

• kształcenie ustawiczne.

Zachęcamy również Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej okazji, by włączyć się w tę wyjątkową inicjatywę. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania tej konferencji. Ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników (zarówno z kraju jak i z zagranicy) gorąco liczymy na Państwa zaangażowanie, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama.

Proponujemy następujące pakiety promocyjne:

Pakiet platynowy

• możliwość 15 minutowego wystąpienia z prezentacją Państwa Firmy,

• zamieszczenie materiałów reklamowych w publikacji pokonferencyjnej (jedna strona A4),

• oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• wpis reklamowy na stronie internetowej konferencji, pod adresem Politechniki Gdańskiej (etee.pg.gda.pl), z tytułem "Partner konferencji – lider eTechnologii w edukacji",

• kolportaż Państwa materiałów wśród uczestników,

• wystawienie stoiska promocyjnego,

• umieszczenie logo Firmy na wybranych materiałach konferencyjnych,

zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla czterech przedstawicieli Firmy,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.


Pakiet złoty

• oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• wpis reklamowy na stronie internetowej konferencji, pod adresem Politechniki Gdańskiej (etee.pg.gda.pl), z tytułem "Złoty Sponsor",

• kolportaż Państwa materiałów wśród uczestników,

• wystawienie stoiska promocyjnego,

• umieszczenie logo Firmy na wybranych materiałach konferencyjnych,

• zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla dwóch przedstawicieli Firmy,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.


Pakiet srebrny

• oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• wpis reklamowy na stronie internetowej konferencji, pod adresem Politechniki Gdańskiej (etee.pg.gda.pl), z tytułem "Sponsor",

• wystawienie stoiska promocyjnego,

• zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla jednego przedstawiciela Firmy,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.


Jesteśmy oczywiście otwarci na inne formy współpracy.


konferencja

e-Technologies in Engineering Education

Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?

 

gdzie:

 

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

 

kiedy:

 

30 kwietnia 2015

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Krajowej Konferencji

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?

 

która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 30 kwietnia 2015 roku.

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.
 

Patronat honorowy nad Konferencją objął Rektor Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.

 

 

 

Poprzednia edycja Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski oraz z zagranicy i stała się wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.Artykuły i referaty konferencyjne ukazały się m.in. w czasopismach EduAkcja (nr 1(7)/2014) oraz Zeszytach Naukowych WEiA (nr 37)
 

 

 

Adresatami naszej Konferencji są m.in.:

  • pracownicy uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
  • osoby mające doświadczenie w prowadzeniu i/lub uczestnictwie w szkoleniach typu MOOC oraz wszyscy zainteresowani tym rodzajem kształcenia
  • firmy tworzące i wykorzystujące najnowsze technologie, oraz zajmujące się prowadzeniem szkoleń,
  • specjaliści produkujący narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym,
  • firmy produkujące i sprzedające oprogramowanie oraz sprzęt wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także sami pracownicy tego typu laboratoriów,
  • studenci kierunków technicznych, zainteresowani wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
  • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
  • administratorzy platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Konferencji. Planujemy, że następne edycje staną się okazją do jeszcze szerszej międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Patronat medialny: czasopisma: EduAkcja, "e-mentor".

Więcej informacji o eTEE na stronie:

http://pg.edu.pl/etee