Opłata konferencyjna Opłata konferencyjna

Dzieki hojnosci sponsorow, opłata konferencyjna w tym roku wynosi tylko 190 zł pod warunkiem wniesienia oplaty do 25 lutego 2015. Obejmuje ona:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji,
  • koszt materiałów konferencyjnych,
  • poczęstunek w przerwie na kawę,
  • poczęstunek w przerwie na lunch,
  • wycieczkę po Politechnice Gdańskiej.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów - informacje związane z dojazdem i możliwością rezerwacji noclegów znajdują się na [ tej stronie ].

 

Opłatę należy wpłacić najpóźniej do 1 lutego 2015 na konto nr 22 1090 1098 0000 0001 2199 5400 z dopiskiem "projekt nr 030513, Konferencja eTee2015". Należy również podać imię i nazwisko uczestnika konferencji, za którego dokonywany jest przelew.