Wstępny program konferencji Wstępny program konferencji

Program Konferencji z układem godzinowym:

 

OTWARCIE Konferencji (Dziedziniec Północny im. Daniela Gabriela Fahrenheita):

9:00 - 9:10

 

Wystąpienie Rektora Politechniki Gdańskiej: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Otwarcie Konferencji  e-Technologie w kształceniu inżynierów – Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?

9:10-9:15

Anita Dąbrowicz-Tlałka (Politechnika Gdańska)

„e-Technologia i edukacja – poszukiwanie dobrych rozwiązań w zmieniającym się świecie"

 

Sesja I: od 9:15 do 11:20, Prowadzący: Agnieszka Landowska, Sala: Dziedziniec Fahrenheita

9:15-9:35

Jan Kusiak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

„Dydaktyka akademicka. Pytania (nie)dyskretne"

9:35-9:55

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Jacek Lewicki, Bartosz Muczyński, Aleksandra Szreniawa-Sztajnert (Fundacja Młodej Nauki, Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Szczecinie)

„Moc MOOCów - czas na polskie rozwiązania systemowe”

9:55-10:15

Tomasz Maria Boiński (CD NIWA, Politechnika Gdańska)

„CD NIWA: kształcenie inżynierów i pobudzanie ich kreatywności"

10:15-10:35

Janusz Zalewski (Florida Gulf Coast University, USA)

„Significance of online laboratories in modern engineering education"

10:35-11:20

Wilfried Admiraal (Leiden University, Holandia)

„Issues in the design of Massive Open Online Courses"

 

11:20 - 11:25 Wspólne zdjęcie uczestników Konferencji (przed wejściem do Gmach Głównego PG)

 

11:20 – 11:55 Przerwa kawowa (Dziedziniec Południowy im. Jana Heweliusza)

 

Sesja II, od 11:55 do 13:20, , Prowadzący: Anna Grabowska, Sala: Dziedziniec Fahrenheita:

11:55-12:15

Izabela Maleńczyk, Elżbieta Piwowarska (Politechnika Warszawska)

„Diagnoza wykorzystania kształcenia przez Internet w Politechnice Warszawskiej"

12:15-12:35

Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka, Projekt ePodręczniki MEN)

„E-podręcznik zadania generatorowe"

12:35-12:55

Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska)

„Motywowanie uczestników MOOC-ów"

12:55-13:20

Marcin Sokół, Magdalena Sokół (LPOD)

„Zastosowania rozwiązań opartych na rozszerzonej rzeczywistości w technologii edukacyjnej oraz życiu społecznym”

 

Sesja III, od 13:30 do 14:30, w grupach tematycznych (DDF, 300, SBG):

Grupa DDF, Sala: Dziedziniec Fahrenheita,:

13:30-13:50

Paweł Lubomski (Politechnika Gdańska)

„Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego"

13:50-14:10

Bogdan Galwas, Marcin Godziemba-Maliszewski,  Elżbieta Piwowarska (Politechnika Warszawska)

„Laboratorium wirtualne w dydaktyce i badaniach naukowych”

14:10-14:30

Jerzy Balicki, Michał Beringer, Piotr Dryja, Waldemar Korłub, Jacek Paluszak, Piotr Przybyłek, Maciej Tyszka, Marcin Zadroga, Marcin Zakidalski (Politechnika Gdańska)

„Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania"

Grupa 300, Prowadzący: Dariusz Świsulski, sala 300 (piętro 3):

13:30-13:50

Anna Mietlarek-Kropidłowska (Politechnika Gdańska)

„Rzeczywistość rozszerzona - potencjał w kształceniu (przyszłych) inżynierów”

13:50-14:10

Igor Gerayimchuk, Orest Ivakhiv, Boris Novikov (National Technical University of Ukraine “KPI”, L’viv Polytechnic National University, Ukraina)

„Creative education of specialists at universities – how to Turn a Common Specialist into a Creative Master (philosophy and concept)”

14:10-14:30

Agata Gołaszewska, Magdalena Łapińska (Politechnika Gdańska)

„Wspomaganie zajęć dydaktycznych z matematyki na kierunkach technicznych kursem e – learningowym"

Grupa SBG, Prowadzący: Patryk Jasik, sala multimedialna Biblioteki Głównej:

13:30-13:50

Grzegorz Gesella, Adam Muc, Lech Murawski, Arkadiusz Szarmach,  Adam Szeleziński (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny)

„Zastosowanie platform cyfrowych Arduino i Raspberry PI w nauczaniu sterowania obiektem pneumatycznym”

13:50-14:10

Michał Michna, Andrzej Wilk (Politechnika Gdańska)

„Techniki CAD w pracy inżyniera elektryka - wybrane zagadnienia”

14:10-14:30

Cezary Żrodowski (Politechnika Gdańska)

„Survey Simulator - platforma VR dla edukacji w przemyśle morskim”

 

14:30 – 15:30 Przerwa na lunch (Dziedziniec Południowy im. Jana Heweliusza)

 

Sesja plakatowa (Dziedziniec Południowy im. Jana Heweliusza) od 14:30 do 15:30

 

Janina Badocha, Dorota Horowska, Anna Kucharska-Raczunas, Jolanta Maciejewska, Joanna Pawlik, Małgorzata Piechocińska (Politechnika Gdańska)

„Kształcenie nawyku samodzielnego uczenia się języka angielskiego technicznego – zasoby otwarte CJO PG”

 

Janusz Baran, Zygmunt Kucharczyk, Dorota Morawska-Walasek,
Elżbieta Moryń-Kucharczyk, Tomasz Andrzej Walasek
(Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

„Doskonalenie jakości kursu e-learningowego w oparciu o cykl Deminga”

 

Tomasz Maria Boiński (Politechnika Gdańska)

„CD NIWA: kształcenie inżynierów i pobudzanie ich kreatywności”

 

Joanna Buczyńska, Marcin Czyżuk, Wojciech Lewandowski, Dariusz Włodarczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

„Portal gra w studia podyplomowe”

 

Jakub Drewnowski, Agnieszka Tuszyńska (Politechnika Gdańska)

„Komputerowe wspomaganie projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej”

 

Aleksander Formella, Paweł Janowiak, Mateusz Ozga (Politechnika Gdańska)

„Jak wykorzystać mobilne technologie w kształceniu inżynierów? Aplikacja AudioTutors”

 

Zygmunt Kucharczyk, Dorota Morawska-Walasek,
Tomasz Andrzej Walasek, Krzysztof Szewczyk
(Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

 „Komunikacja w e-Kursie”

 

Zbigniew Rusinowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

„Kurs e-Learning „Rośliny chronione o szczególnych własnościach dekoracyjnych”

 

Sesja IV w grupach tematycznych (DDF, 300, SBG), od 15:30 do 16:50, w kolejności alfabetycznej:

 Grupa DDF, Prowadzący: Brygida Mielewska, Sala: Dziedziniec Fahrenheita:

15:30-15:50

Przemysław Rodwald (Akademia Marynarki Wojennej)

„Edukacyjny system gamifikacyjny”

15:50-16:10

Patryk Jasik, Andrzej Huk, Patryk Mikołajczak (Politechnika Gdańska)

„Interaktywne media strumieniowe – nowoczesna alternatywa w kształceniu na odległość”

16:10-16:30

Aleksander Formella, Paweł Janowiak, Mateusz Ozga (Politechnika Gdańska)

„Jak wykorzystać mobilne technologie w kształceniu inżynierów? Aplikacja AudioTutors”

 

Grupa 300, Prowadzący: Anita Dąbrowicz-Tlałka, sala 300 (piętro 3):

15:30-15:50

Anna Grabowska, Natasa Urbanickova, Marcin Słowikowski, Jacek Zieliński (Politechnika Gdańska)

„SP4CE - Strategic Partnership for Creativity and Enterpreneuship”

15:50-16:10

Agnieszka Landowska, Michał Smiatacz  (Politechnika Gdańska)

„Kształtowanie postaw inżynierów poprzez projekt oprogramowania dla dzieci z autyzmem”

16:10-16:30

Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski)

„Modele funkcjonowania MOOCs (Massive Open Online Courses): uwarunkowania i wyzwania. Przegląd literatury przedmiotu"

16:30-16:50

Katarzyna Kiepiela, Marcin Wata, Dorota Żarek (Politechnika Gdańska)

„Geogebra jako przykład zastosowania oprogramowania otwartego w nauczaniu matematyki"

 

Grupa SBG, Prowadzący: Iwona Mokwa, sala multimedialna Biblioteki Głównej:

15:30-15:50

Beata Karpińska-Musiał (Uniwersytet Gdański)

„Nawigacja strukturą wykładów za pomocą aplikacji Trello jako przykład m-learningu w kształceniu nauczycieli języków obcych”

15:50-16:10

Janina Badocha, Anna Kucharska-Raczunas, Jolanta Maciejewska, Joanna Pawlik, Małgorzata Piechocińska (Politechnika Gdańska)

„Platforma Moodle w nauczaniu języka angielskiego technicznego na zajęciach dla studentów Politechniki Gdańskiej”

16:10-16:30

Igor Gerayimchuk, Mychaylo Gerayimchuk, Orest Ivakhiv, Boris Novikov (Politechnika Kijowska, Politechnika Lwowska, Ukraina)

„The Creative Society, Cult of Beauty and the Future of Education”

16:30-16:50

Zbigniew Rusinowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

„Zastosowanie grywalizacji w ramach kursu e-Learning „Rośliny chronione o szczególnych własnościach dekoracyjnych”"

 

ZAMKNIĘCIE Konferencji (sala: Dziedziniec im. Fahrenheita), prowadzący: Dariusz Świsulski, Anita Dąbrowicz-Tlałka

 

16:55-17:00

Zakończenie Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów: Nowe tematy na następne spotkanie smiley

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt: etee2105@pg.gda.pl .