Kontakt w sprawach organizacyjnych Kontakt w sprawach organizacyjnych

  inż. Izabela Treder

  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Al. Zwycięstwa 25, pokój 8
  izabela.treder@pg.edu.pl
  fax: 58 348 61 74, tel. 58 348 61 73