Uczestnicy Uczestnicy

fot. K.Krzempek

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni (w kolejności alfabetycznej):

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Blekinge Insitute of Technology (Szwecja)

Florida Gulf Coast Univesity (USA)

Fundacja Młodej Nauki

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Leiden University Netherlands (Holandia)

Politechnika Gdańska

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Kijowska (Ukraina)

Politechnika Krakowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Lwowska (Ukraina)

Politechnika Opolska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Warszawska

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski