Część artykułów z tegorocznej Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów ukazała się w 41 numerze czasopisma Zeszyty Naukowe WEiA Politechniki Gdańskiej:

Zobacz jak ciekawe tematy były poruszane na Konferencji!

Artykuły ukazały się również w czasopiśmie EduAkcja:

Zobacz numer 1 (9)/2015!