Szanowni Państwo,

istnieje możliwość udziału pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej w IV Konferencji "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" bez ponoszenia opłaty konferencyjnej, otrzymując status słuchacza.
Warunkiem udziału  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Udział taki UPRAWNIA DO:

  • uczestniczenia we wszystkich sesjach Konferencji,
  • otrzymania materiałów konferencyjnych w wersji podstawowej,
  • otrzymania Certyfikatu udziału w Konferencji, który będzie przesłany pocztą wewnętrzną PG po Konferencji.

W takim przypadku NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI:

  • uczestniczenia w warsztatach tematycznych,
  • korzystania z cateringu w czasie Konferencji.

Na stronie http://pg.edu.pl/etee2017/program został umieszczony ramowy program Konferencji, który będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany.

eTEE 2017 - formularz PG

Formularz dla pracowników, doktorantów i studentów PG

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wypełniają tylko pracownicy PG


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wypełniają studenci i doktoranci PG


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu konferencji eTEE 2017 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rejestracji.

Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania.