Zaproszenie dla uczestników Zapraszamy do udziału Firmy! Tematyka Konferencji

Konferencja

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Gdzie:

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Kiedy:

19-20 września 2019

 

 

 

Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (eTEE 2019) - zadanie finansowane w ramach umowy 539/P-DUN/2019 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Krajowej Konferencji

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach

19-20 września 2019 roku.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Fot. K. Krzempek (PG)

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Współorganizatorami Konferencji są:

Politechnika Gdańska

oraz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Każda z poprzednich edycji Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski oraz z zagranicy i stała się wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Z uwagi na zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym po wejściu w życie Ustawy 2.0 chcemy wymienić się inspirującymi doświadczeniami i wnoskami z wdrażania najnowszych rozwiązań edukacyjnych - tymi związanymi z technologią jak i z metodyką kształcenia oraz aspektami stosowanych uregulowań prawnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Konferencji!

 

Adresatami naszej Konferencji są m.in.:

  • pracownicy uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
  • osoby mające doświadczenie w prowadzeniu i/lub uczestnictwie w szkoleniach typu MOOC oraz wszyscy zainteresowani tym rodzajem kształcenia
  • firmy tworzące i wykorzystujące najnowsze technologie, oraz zajmujące się prowadzeniem szkoleń,
  • specjaliści produkujący narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym,
  • firmy produkujące i sprzedające oprogramowanie oraz sprzęt wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także sami pracownicy tego typu laboratoriów,
  • studenci kierunków technicznych, zainteresowani wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
  • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
  • administratorzy platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).

To wspaniała okazja do międzynarodowej wymiany doświadczeń!