Zapraszamy do udziału Firmy!

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie Firmy zainteresowane szeroko pojętą e-technologią w edukacji, a w szczególności następującymi tematami:

• platformy edukacyjne,

• oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,

• zastosowania technologii informacyjnych i multimediów w edukacji technicznej,

• kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,

• narzędzia ewaluacji nauczania,

• laboratoria wirtualne,

• metodyka e-nauczania przedmiotów technicznych i ścisłych,

• kształcenie ustawiczne.

Zachęcamy również Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej okazji, by włączyć się w tę wyjątkową inicjatywę. Zwracamy się zatem z ofertą dla Firm udziału w Konferencji. Ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników (zarówno z kraju jak i z zagranicy) gorąco liczymy na Państwa zaangażowanie, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała okazja zaprezentowania Państwa działalności!

Przedstawiciele firm mogą uczestniczyć w Konferencji na zasadach standardowego ucziału lub proponujemy inne formy:

Uczestnik platynowy

• możliwość 30 minutowego wystąpienia z prezentacją Państwa Firmy,

• oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• kolportaż Państwa materiałów wśród uczestników,

• wystawienie stoiska,

• umieszczenie logo Firmy na wybranych materiałach konferencyjnych,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.

Uczestnik złoty

• możliwość 15 minutowego wystąpienia z prezentacją Państwa Firmy,

 • oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• kolportaż Państwa materiałów wśród uczestników,

• wystawienie stoiska,

• umieszczenie logo Firmy na wybranych materiałach konferencyjnych,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.

Uczestnik srebrny

• oficjalne podziękowanie, wygłoszone przed cała publicznością w trakcie konferencji,

• wystawienie stoiska,

• wydanie dedykowanego certyfikatu z podziękowaniem.

Jesteśmy oczywiście otwarci na inne formy współpracy!

Koordynator: Izabela Treder - 58 348 61 73, izabela.treder@pg.gda.pl