Zaproszenie dla uczestników

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Politechnice Gdańskiej.

Możliwe jest uczestnictwo w konferencji jako słuchacz lub jako autor (artykułu, plakatu lub wystąpienia). W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja i uiszczenie opłaty konferencyjnej. Więcej informacji: TUTAJ.

Pracownicy PG, którzy zaprezentują na konferencji wystąpienie lub plakat, bądź też przedstawią artykuł zwolnieni będą z uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem, który będzie wydawany w formie elektronicznej po Konferencji.

W ramach Konferencji będzie możliwośc udziału w warsztatach.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy mogą zaprezentować na konferencji wystąpienie lub plakat, lub wziąć udział bez artykułu i bez plakatu. Prace i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim.

Ważne terminy: TUTAJ.