Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny

Politechnika Gdańska:

Anita Dąbrowicz-Tlałka

Dariusz Świsulski

Agnieszka Landowska

Brygida Mielewska

Iwona Mokwa-Tarnowska

Magdalena Musielak

Tomasz Neumann

Izabela Treder

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie:

Jan Kusiak

Agnieszka Chrząszcz

Karolina Grodecka