Opłata konferencyjna Opłata konferencyjna

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Politechnice Gdańskiej.

Możliwe jest uczestnictwo w konferencji jako słuchacz lub jako autor. W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja i uiszczenie opłaty konferencyjnej. Ważne terminy: TUTAJ.

Dla pierwszych kilkudziesięciu pracowników PG opłata konferencyjna zostanie pokryta przez organizatorów.

Istnieje możliwość udziału osoby towarzyszącej w kolacji. Należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym (opłata za udział w kolacji osoby towarzyszącej musi być wykonana odrębnym przelewem).

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

Wysokość opłaty Rodzaj uczestnictwa
430 zł

Udział w Konferencji jako autor (artykułu, wystąpienia lub plakatu).

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • koszt związany z aktywnym udziałem w konferencji,
 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji,
 • koszt materiałów konferencyjnych w wersji dla autora,
 • poczęstunek w przerwie na kawę,
 • poczęstunek w przerwie na lunch,
 • udział w uroczystej kolacji.
370 zł

Udział w Konferencji jako słuchacz (bez artykułu, wystąpienia lub plakatu).

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji,
 • koszt materiałów konferencyjnych w wersji dla słuchacza,
 • poczęstunek w przerwie na kawę,
 • poczęstunek w przerwie na lunch,
 • udział w uroczystej kolacji.
150 zł Udział w uroczystej kolacji osoby towarzyszącej.

Opłatę należy wpłacić najpóźniej do 25 lipca 2019 r. w formie przelewu bankowego na konto:

Santander Bank Polska SA, Oddział Gdańsk
54 1090 1098 0000 0001 3758 0299         

Nazwa i adres odbiorcy:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać:
Imię i Nazwisko Uczestnika
oraz treść " Konferencja eTee2019 - projekt nr 030513"

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem, który będzie przesyłany elektronicznie po Konferencji.

W ramach Konferencji będzie możliwość udziału w warsztatach.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!