Warsztaty Warsztaty

Warsztaty odbędą się 19 września 2019 r. od 11:00 do 13:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Można uczestniczyć tylko w jednym z zaproponowanych warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona!

 

WARSZTATY TECHNOLOGICZNE (w kolejności alfabetycznej):
  • Edukacyjne zastosowania MATLABa na zajęciach z matematyki na kierunkach inżynierskich.

dr inż. Magdalena Łapińska, dr Magdalena Musielak, Politechnika Gdańska (Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość)

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z narzędziami MATLABa do tworzenia interaktywnych wykładów, lekcji i zadań domowych z matematyki (i nie tylko).

  • Projektowanie kursów typu MOOC. Problemy i wyzwania.

mgr inż. Bartosz Muczyński (Fundacja Młodej Nauki), mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak (Fundacja Młodej Nauki)

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się ze specyfiką projektowania kursów typu MOOC. Pokazane zostaną praktyczne rozwiązania takich zagadnień jak projektowanie przestrzeni dyskusyjnych i zarządzanie nią, komunikacja z uczestnikami, wykorzystanie własnych kursów w ramach zajęć na uczelni czy automatyzacja sprawdzania zadań otwartych. Wszystkie treści zostaną przedstawione w odniesieniu do platformy Open edX, stanowiącej podstawę platformy navoica.pl.
 
Warsztat przeznaczony jest dla osób mających podstawową wiedzę w temacie kursów typu MOOC. Zaleca się zapoznanie z treścią kursu Techniczne tworzenie kursów typu MOOC” na platformie navoica.pl, nie jest to jednak konieczne do udziału w warsztatach.
 
  • Rozszerzenie możliwości platformy eNauczanie PG o moduł do wideokonsultacji - praktyczne warsztaty

mgr Marek Joskowski, mgr Paweł Traczyk, Politechnika Gdańska (Centrum Usług Informatycznych)

Warsztat dedykowany pracownikom Piltechniki Gdańskiej, ale mogą w nim uczestniczyć również pracownicy innych uczelni.

Platforma eNauczanie PG została rozbudowana o moduł oprogramowania do wideokonsultacji umożliwiający przeprowadzenie webinarów oraz spotkań online, a także ich nagrywanie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tym rozwiązaniem technologicznym oraz jego integracją z systemami uczelni.

 

WARSZTATY METODYCZNE (w kolejności alfabetycznej):
  •  Zaprojektuj motywację! Czyli jak przygotować kurs, na którym aż chce się uczyć!

mgr Wojciech Baran, Akademis Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Centrum e-Learningu)

Budowanie wewnętrznej motywacji uczestników kursu online to ogromne wyzwanie. Często jako prowadzący możemy zmagać się z poczuciem braku albo bardzo ograniczonego wpływu na poziom zaangażowania studentów.

Możemy jednak świadomie włączyć w projekt naszego kursu elementy, które sprzyjają odnalezieniu w sobie pasji do nauki i pracy. Skorzystamy m.in. z teorii motywacji Daniela Pinka oraz Davida McCllelanda oraz wiedzy o zjawisku flow, żeby przełożyć je na praktyczne wskazówki w projektowaniu procesu uczenia się online. 

  • Interaktywne zajęcia e-learningowe, czyli jak ułatwić studentom zdobywanie kompetencji twardych i miękkich

dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Politechnika Gdańska (Centrum Języków Obcych)

Łączenie zajęć tradycyjnych z e-learningiem umożliwia zaprojektowanie bardzo efektywnego, intensywnego programu edukacyjnego, lepiej motywującego studentów szkół wyższych, którzy często mają poczucie, że tradycyjne nauczanie w sali wykładowej, w której nauczyciel prezentuje nowe treści, jest nudne i nieskuteczne. Warsztaty pomogą odpowiedzieć na pytania:

– jak integrować zajęcia tradycyjne i e-learningowe, aby uzyskać nową jakość,

– jak zbudować aktywizujące środowisko uczenia się,

– jak wykorzystać proste narzędzia internetowe do rozwijania różnych umiejętności miękkich,

– jak zbudować wspólnotę uczących się, której członkowie razem pracują nad budowaniem nowej wiedzy i umiejętności,

– jak zachęcić studentów do korzystania ze środowiska e-learningowego.

  • Model pomiaru efektów kształcenia z matematyki na kierunkach inżynierskich po wejściu w życie Ustawy 2.0.

dr Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka (Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki)

W trakcie warsztatów przedstawiony zostanie model pomiaru efektów kształcenia przygotowanego do przeprowadzenia diagnozy programów oraz sylabusów z punktu widzenia zdefiniowanych efektów kształcenia z matematyki na inżynierskich kierunkach studiów. Dodatkowo zaprezentowane zostaną unikalne rozwiązania informatyczne pozwalające na wprowadzanie elementów analizy jakości kształcenia w zakresie matematyki.

 

Tematy kolejnych warsztatów pojawią się już wkrótce!

Przewidywana jest również oferta dla studentów.

 

Rejestracja na warsztaty: TUTAJ.