___

___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Dokumenty do pobrania


Wewnątrzuczelnianie (w odwrotnej chronologicznej kolejności)

2020
Pismo okólne Rektora PG nr 55/2020 z 5 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowania wytycznych zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice Gdańskiej, Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz współpracującego z nim Zespołu opiniodawczo-doradczego, Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zespołu ds. katalogu ECTS, na kadencję 2020-2024 »
2019
Pismo okólne Rektora PG nr 42/2019 z 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w składach osobowych: Uczelnianego Zespołu ds. opracowania wytycznych zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice Gdańskiej, Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz współpracującego z nim Zespołu opiniodawczo-doradczego, a także Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
Raport samooceny PG wg listy kontrolnej OTM-R z 30 sierpnia 2019 r. »
Wewnętrzny Przegląd wdrożenia Planu Działań HR4R PG (ang. Internal Review) z 30 sierpnia 2019 r. »
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Strategii HR4R PG na lata 2019–2022 »
Uchwała Senatu PG nr 344/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu działań w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej w ramach Strategii HR4R PG na lata 2019-2022 »
Pismo okólne Rektora PG nr 15/2019 z 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. opracowania wytycznych zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice Gdańskiej, zmian w składzie osobowym Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz współpracującego z nim Zespołu opiniodawczo-doradczego, a także zmian w składzie osobowym Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
2018
Pismo przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej nr RO-19-2018 z 31 stycznia 2018 r. dotyczące: powołania zespołu roboczego ds. opracowania wytycznych w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich »
2017
Zarządzenia Rektora PG nr 8/2017 z 26 maja 2017 r. w sprawie: ujednoliconego tekstu planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG »
Uchwała Senatu PG nr 76/2017/XXIV w sprawie: uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 10/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG »
Pismo Okólne Rektora PG na 9/2017 z 11 maja 2017 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
2016
Pismo okólne Rektora PG nr 36/2016 z 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
Zarządzenie Rektora PG nr 34/2016 z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG »
Uchwała Senatu PG nr 10/2016/XXIV z 19 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG »
Pismo Okólne Rektora PG na 21/2016 z 23 września 2016 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
Zarządzenie Rektora PG nr 26/2016 z 23 września 2016 r. w sprawie: opracowania planu działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców oraz wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej »
Odpowiedź Komisji Europejskiej na deklarację PG, nr (2016)57775877 »
Deklaracja poparcia dla zasad Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych ze strony Politechniki Gdańskiej (Declaration of support for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) »