___

___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Dokumenty do pobrania

Krajowe i międzynarodowe:


Wewnątrzuczelnianie (w kolejności chronologicznej):

Odpowiedź Komisji Europejskiej na deklarację PG, nr (2016)57775877 »Sprawozdania z wdrożenia i monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu


Przydatne linki


W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39, jakosc@pg.edu.pl).