___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Kontakt

Osoby kontaktowe w kontekście działań podejmowanych przy wdrażaniu zasad Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Politechnice Gdańskiej:


Koordynowanie działań przy wdrażaniu zasad Karty i Kodeksu na PG oraz administrowanie stroną internetową http://pg.edu.pl/excellence-in-research:


W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum HR (tel. 58 348 67 48, centrum.hr@pg.edu.pl).