___

Deklaracja poparcia PG dla zasad Karty i Kodeksu:

___

Strategia HR4R PG:

Monitoring wdrożenia i skuteczności zaplanowanych działań

W celu monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu Rektor PG powołał Pismem Okólnym nr 36/2016 z 8 grudnia 2016 r. Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. 

Z Zespołem współpracują członkowie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

Zespół odpowiedzialny jest za monitorowanie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz zapewnianie jakości i skuteczności podejmowanych działań w zakresie realizacji Strategii HR4R.

Do zadań Zespołu należy:

  1. Opracowanie harmonogramu prac Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu, przy czym Zespół spotykać się będzie nie rzadziej niż co pół roku.
  2. Określenie mierników realizacji działań w zakresie realizacji Strategii HR4R.
  3. Systematyczne ocenianie efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu przez poszczególne zespoły i jednostki organizacyjne na Uczelni.
  4. Zapewnienie właściwego przepływu informacji i komunikacji ze społecznością akademicką Uczelni w ramach prac prowadzonych przez Zespół.
  5. Przedstawianie rektorowi okresowych sprawozdań z działalności Zespołu.

Decyzja Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG nr 1/2017 z 30 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu działań Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG (dokument dostępny po zalogowaniu) » 

Decyzja Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG nr 2/2017 z 30 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia wskaźników realizacji zadań określonych w Strategii HR4R PG (dokument dostępny po zalogowaniu) » 


Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu nr 1/2017 (12.2016 – 06.2017 r.) »

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Karty i Kodeksu nr 2/2017 (07.2017 – 12.2017 r.) »

Sprawozdanie z działalności Uczelnianych Zespołów ds. wdrożenia i monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG nr 3/2018 (za 2018 r.) »


W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39, jakosc@pg.edu.pl).