prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG

Email smulko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 95, (58) 347 14 74
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/smulko
www.smulko.com

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 447
Numer telefonu (58) 348 60 95

Pełnione funkcje

Prorektor ds. Nauki
Miejsce pracy Rektor
Gmach Główny, 268
Numer telefonu (58) 347 14 74
Email proren@pg.edu.pl
Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Notka biograficzna

Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r.

Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO Advanced Fellowship), Uppsala University (2006, 2008, STINT Foundation Fellowship), Massachusetts Institute of Technology (2011, 2013, stypendia InterPhD). Zajmuje się sygnałami losowymi wykorzystywanymi jako źródło informacji do detekcji gazów, rodzajów korozji oraz oceny jakości materiałów i elementów elektronicznych. Opublikował ponad 150 prac naukowych, w tym 46 w czasopismach z bazy JCR (2 jako review paper). Autor 2 monografii oraz współautor 2 podręczników akademickich. Wygłosił 12 wykładów zaproszonych na konferencjach. Jego prace były cytowane ponad 500 razy, a indeks Hirscha wynosi 15.

Od 2013 r. kieruje Katedrą Metrologii i Optoelektroniki. Promotor 4 zakończonych doktoratów (wszystkie z wyróżnieniem) i opiekun 4 doktorantów. Redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Wydziału ETI PG” (2012–2013). Redaktor naczelny „Metrology and Measurement Systems” (od 2016, IF za 2015 r. wynosi 1,140). Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2011). Przewodniczący IEEE Chapter Computer Society Gdańsk. Recenzował 7 rozpraw doktorskich oraz 3 przewody habilitacyjne.

Kierował 6 projektami badawczymi o łącznej kwocie finansowania ponad 3 mln zł. Wyróżniony 16 Nagrodami Rektora PG. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Aktywnie współpracuje ze wszystkimi uczelniami, w których odbywał staże naukowe oraz z Brno University of Technology, Universitat Rovira i Virgili, University of Pamplona.

Najważniejsze zainteresowanie pozanaukowe to historia. Wolny czas spędza na wycieczkach górskich, jeździe na rowerze oraz grze w unihokeja.