Katarzyna Winiarska

Email katarzyna.winiarska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.winiarska

Zajmowane stanowiska

Referent ds. inwentaryzacji
Miejsce pracy Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji, Kwestura
Gmach B, 08
Numer telefonu 58 34715 39