dr hab. inż. Jacek Rumiński

Email jacrumin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 78, (58) 347 27 85, (58) 347 2670
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacrumin

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 227
Numer telefonu (58) 347 26 78
Email jacek.ruminski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Biomedycznej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 227
Numer telefonu (58) 347 27 85, (58) 347 2670

Notka biograficzna

Profile

Researcher, engineer and teacher in the field of informatics and biomedical engineering. Academic background includes MSc in medical devices, PhD in healthcare informatics and habilitation in biocybernetics and biomedical engineering. Since 1995 professionally related with Gdansk University of Technology. Author of more than 200 scientific book chapters, articles and conference papers. He is currently professor at GUT and a head of the Department of Biomedical Enginnering. Prof. Ruminski is also a head of AI Bay club at GUT.

More at: https://mostwiedzy.pl/en/jacek-ruminski,11727-1/bio

 Areas of expertise

Image processing, image analysis, machine learning, medical imaging, human system interaction, wearable technology, healthcare information systems, data mining

Education

2016 - Hab. - Gdansk University of Technology, Biocybernetics and Biomedical Engineering

2002 -  PhD  - Gdansk University of Technology, Informatics, Healthcare Informatics

1995 - MSc, Eng  -   Gdansk University of Technology, Electronics, Medical Devices

Information about publications:

https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=en

Profil

Pracownik naukowo-dydaktyczny, inżynier i nauczyciel w zakresie informatyki i inżynierii biomedycznej. Tytuł zawodowy (mgr inż) uzyskany w zakresie elektroniki o profilu elektronika medyczna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskany w dziedzinie informatyki. Habilitacja w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1995 związany z Politechniką Gdańską. Autor ponad 200 publikacji w monografiach, artykułach w czasopismach  oraz w materiałach konferencyjnych. Doświadczenia praktyczne w zakresie obrazowania medycznego. 

Więcej na stronie: https://mostwiedzy.pl/pl/jacek-ruminski,11727-1/bio

Obszary prac

Przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, uczenie maszynowe, interakcja człowiek komputer, technologie mobilne, systemy informacyjne w opiece medycznej, eksploracja danych 

Edukacja

2016 - Dr hab. Politechnika Gdańska, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

2002 -  Dr  - Politechnika Gdańska, informatyka, 

1995 - Mgr inż.   - Politechnika Gdańska, elektronika, 

Informacje o publikacjach:

https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=pl