dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG

Email jacrumin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 70, (58) 347 27 85, (58) 347 2670
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacrumin

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 227
Numer telefonu (58) 347 26 70

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Biomedycznej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 227
Numer telefonu (58) 347 27 85, (58) 347 2670

Notka biograficzna

Profile

Researcher, engineer and teacher in the field of informatics and biomedical engineering. Academic background includes MSc in medical devices and PhD in healthcare informatics. Since 1995 professionally related with Gdansk University of Technology. Author of more than 180 scientific book chapters, articles and conference papers. Practical experience in medical imaging. 

 Areas of expertise

Image processing, image analysis, medical imaging, human system interaction, wearable technology, healthcare information systems, data mining

Education

2002 -  PhD  - Gdansk University of Technology, Informatics, Healthcare Informatics

1995 - MSc, Eng  -   Gdansk University of Technology, Electronics, Medical Devices

Information about publications:

https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=en

Profil

Pracownik naukowo-dydaktyczny, inżynier i nauczyciel w zakresie informatyki i inżynierii biomedycznej. Tytuł zawodowy (mgr inż) uzyskany w zakresie elektroniki o profilu elektronika medyczna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskany w dziedzinie informatyki. Od 1995 związany z Politechniką Gdańską. Autor ponad 180 publikacji w monografiach, artykułach w czasopismach  oraz w materiałach konferencyjnych. Doświadczenia praktyczne w zakresie obrazowania medycznego. 

Obszary prac

Przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, interakcja człowiek komputer, technologie mobilne, systemy informacyjne w opiece medycznej, eksploracja danych 

Edukacja

2002 -  Dr  - Politechnika Gdańska, informatyka, 

1995 - Mgr inż.   - Politechnika Gdańska, elektronika, 

Informacje o publikacjach:

https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=pl