dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz

Email wiktoria.wojnicz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 24
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wiktoria.wojnicz

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 109
Numer telefonu (58) 347 13 24

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
Kierownik zakładu
Miejsce pracy Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn

Notka biograficzna

DSc in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2019

PhD in Mechanics (in the field of Biomechanics)  - Lodz Univeristy of Technology, 2009 (with distinction)

Lista publikacji oraz biogram jest podany na stronie: https://mostwiedzy.pl/pl/wiktoria-wojnicz,20321-1/bio

Udział w projektach badawczych:

  1. Realizacja projektu własnego (główny wykonawca): N N501 315639; 3156/B/T02/2010/39; MNiSW; Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny; Modelowanie w biomechanice: dynamika kończyny górnej, kończyny dolnej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa; 2010-2013; Kierownik: Prof. dr hab. inż. E. Wittbrodt; wartość: 358 720 PLN.
  2. Współudział w realizacji projektu NCN OPUS 9 (konsultant): OPUS 9, Nr 2015/17/B/ST8/01700; NCN; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny; Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych; 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. J. Awrejcewicz; wartość: 999 600PLN.
  3. Realizacja dotacji celowej (główny wykonawca): Nr 6572/IA/SP/2016 z dn.30.05.2016; MNiSW; Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny; Dotacja celowa na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą; Stanowisko specjalistyczne do badań mechanicznych i biomechanicznych nowoczesnych materiałów - biomateriałów, implantów, kompozytów i materiałów trudnoskrawalnych; 2016-2018; Kierownik: Prof. dr hab. inż. E. Wittbrodt; wartość: 4 949 000 PLN.
  4. Współudział w realizacji projektu (wykonawca): 3D-JAW (projekt finansowany z UE), Wojskowa Akademia Techniczna, Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Kierownik); Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej , 2018-03-01 do 2020-08-31; całkowity koszt realizacji projektu: 7 722 359,19 zł, kwota dofinansowania: 6 403 322,25 zł.
  5. Współudział w realizacji projektu (lider): Projekt "E-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym" Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3 "e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych". Numer projektu: WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00. Przedmiot umowy: Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową. Wartość projektu: 499 500 PLN. Termin realizacji 2018-2019.