dr inż. Tomasz Dziubich

Email tomdziub1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomdziub1

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 524
Numer telefonu (58) 347 24 89
Email dziubich@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje semestr letni 2020/2021

Poniedziałek 11 - 13

Notka biograficzna

Tomasz Dziubich

Specjalność naukowa:

informatyka, systemy rozproszone, przetwarzanie wszechobecne, przetwarzanie wielkoskalowych danych medycznych, rozpoznawanie wzorców

Działalność naukowa

Doktora nauk technicznych w zakresie informatyki - 2005, WETI, PG

Magister inżynier - 1996, WETI, PG

Członek zespołu CVLAB

Wykonane projekty badawcze i celowe

PARP 2.3.2. PO IR Automatyczna ocena jakości klasyfikatorów obrazu na platformie STIKO, kierownik, 2020-2021

POPC 3.3 (ePionier, NCBR),  Endoleak.ai - oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania i wyliczania średnicy tętniaków aorty brzusznej na badaniach CTA, kierownik, 2020-2021

POPC 3.3 (ePionier, NCBR) ANGIOSCORE - oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania, oceny przewężeń i wyliczania wskaźnika SYNTAX na obrazach angiograficznych tętnic wieńcowych, kierownik, 2019-2020

POPC 3.3 (ePionier, NCBR) Stworzenie narzędzia do automatycznej, nienadzorowanej przez człowieka, segmentacji i wizualizacji 3D struktur wątroby, ekspert merytoryczny, 2019-2020

PARP 2.3.2. PO IR Stworzenie Systemu do Treningu Inteligentnych Klasyfikatorów Obrazu (STIKO) na potrzeby Aplikacji Inteligentnego Lektora (AIL) wspierającej naukę czytania i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, wykonawca, 2018-2019

Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych 2013 -  2016

MAYDAY EURO 2012  Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – zadanie (Rozwój algorytmów i budowa aplikacji wspomagających badania medyczne),   2008-2012

Rozwój metodologii wytwarzania aplikacji użytkowych w przestrzeniach bazowych” – 2007-2010

Opracowanie i uruchomienie zdecentralizowanego systemu monitorowania stanu kontenerów chłodzonych

Rozwój środowisk przetwarzania zespołowego zapewniających obsługę sytuacji wyjątkowych” – 2005-2007

 

Inne

  • Nagroda GrandPrix na Targach Technicon Innowacje 2012 za MedEye – aplikacja wspomagania badań medycznych
  • Certyfikat P2F zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
  • Udział w projekcie WiComm Transfer - - transfer wiedzy i  wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI poprzez system staży
  • Wdrożenia: (Kryptograficzne zabezpieczenie upgrade-u oprogramowania układów  mikroprocesorowych, Minimalna inicjalizacja systemu Linux w środowisku wbudowanym z użyciem języka dynamicznego.)
  • Mentor w programie „Zdolni z Pomorza”

Fields of Competence:

IT, distributed systems, pervasive computing, big data analysis of medical images, pattern recognition

Academic Degrees:

PhD - 2005, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology

MSc - 1996, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology

Scientific projects and grants

Internet platform for data integration and collaboration of medical research teams for the stroke treatment centers 2013 -  2016

MAYDAY EURO 2012  Supercomputer Platform for Context Analysis of Data Streams in Identification of Specified Objects or Hazardous Events – task 4.2 (Development of algorithms and applications supporting medical diagnosis),   2008-2012

Other

 

  • GrandPrix on trade show  Technicon Innowacje 2012 - MedEye – application supporting endoscopic examinations
  •  P2F certificate (project management according to PRINCE2)