dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

Email robbogda@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 03
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/robbogda
https://eti.pg.edu.pl/katedra-metrologii-i-optoelektroniki/nanodiamond-team

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 353
Numer telefonu (58) 347 15 03
Email rbogdan@eti.pg.edu.pl
Specjalista naukowo-techniczny
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 353
Numer telefonu (58) 347 15 03
Email rbogdan@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Wiadomość dla studentów

 

Konsultacje / Contact:

Środa/Wednesday 12:00-13:00  -> sala / room:353 

Piątek / Friday 11:00-12:00  -> sala / room:353 

 

Informacje - Information

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7543-2620       My profile on ResearchGateMy profile on Google Scholar

Notka biograficzna

Robert Bogdanowicz (ur. 1976) otrzymał tytuł doktora stopnia z wyróżnieniem w elektronice na Politechnice Gdańskiej w 2009 roku. W latach 2010-2011 pracował jako post-doc w Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald-Institut für Physik. Używał obrazowania optycznego do badania wzbudzenia plazmy w impulsowych układach wielomagnetronowych. Zajmował się rozwojem przeciwbakteryjnych powłok na implantach wytwarzanych na bazie Ti:Cu z użyciem impulsowego rozpylania wielomagnetronowego. W roku 2011 ponownie podjął pracę na Politechnice Gdańskiej, jako adiunkt w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. Jego obecne domeny badań to selektywna synteza diamentu oraz domieszkowanie nanokrystalicznego diamentu na potrzeby opto-elektrochemiczych nanoczujników środowiskowych oraz biochemicznych. Sprawuje funkcję kierownika laboratorium oraz członka rady działającej w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”, utworzonego w ramach Programu Operacyjnego dla rozwoju firm innowacyjnych. Posiada certyfikat menadżera IPMA (D) oraz brał udział w pierwszej edycji programu Top 500 Innovators (Uniwersytet Stanforda).  W latach 2011 był kierownikiem programów LIDER NCBiR oraz Sonata NCN. W 2015 roku odbył stypendium Senior Fulbright Scholar Program w California Institute of Technology (Caltech) w grupie prof. Williama Goddarda (Materials and Process Simulation Center) pracując nad hybrydowymi 3D strukturami diamentowymi. 

 

Robert Bogdanowicz (born 1976) received his Ph.D. degree with honours in Electronics from the Gdansk University of Technology in 2009. He worked as a post-doc researcher in Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald–Institut für Physik in 2010 and 2011. He has initiated optical emission imaging of muti-magnetron pulsed plasma and contributed to the development of antibacterial implant coatings deposited by high-power impulse magnetron sputtering. He moved back to the Gdansk University of Technology in 2011, as an assistant professor in the Department of Metrology and Optoelectronics. His current domains of interest include selective CVD diamond growth and nanocrystalline diamond doping for environmental and biochemical nanosensors. He is the head of research group and member of the board operating within Advanced Technologies Centre "Pomerania", created in the framework of the Operational Programme for the development of innovative companies. Certified manager IPMA (D) and took part in the first edition of the Top 500 Innovators (Stanford University). In 2011-2015, he was the manager of programs LEADER NCBiR and Sonata NCN. In 2015 he held a scholarship Fulbright Senior Scholar Program at the California Institute of Technology (Caltech) in the group of prof. William Goddard (Materials and Process Simulation Center) working on hybrid 3D diamond structures.