dr inż. Adam Dziekoński

Email adadziek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 73

Notka biograficzna

Dr inż. Adam Dziekoński jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Praca magisterska: ,Zastosowanie procesorów graficznych do rozwiązywania zagadnień elektrodynamiki obliczeniowej” (promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski) obroniona w 2009 r.

  • MTT-S Undergraduate Fall 2008 Scholarship – stypendium dla studentów przyznane przez IEEE Microwave Theory and Techniques Society.\

Studia doktoranckie WETI PG 2009 - 2015

  • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2012, 2013,

  • Stypendium Innodoktorant (VI edycja), przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (2014),

  • 3 miesięczny staż w ramach Stypendium Narodowego Centrum Nauki ETIUDA-1 na Uniwersytecie w Calgary (2014)

Praca doktorska:

"Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA" (promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki) obroniona na WETI PG we wrześniu 2015r.

  • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015

 

Research details:

Hirsch index = 7, ISI WoK: cited 147 times without self-citations

Research ID S-1739-2017:  http://www.researcherid.com/rid/S-1739-2017      

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1045-3268

List of publications: https://scholar.google.pl/citations?user=xwoT1AcAAAAJ&hl=pl